İNGİLİZCESİ ISIS OLAN DAEŞ MISIR MİTOLOJİSİNDE KİMDİR?

ISIS, Islamic State of Iraq Sham ya da Syria, yani Irak-Şam/Suriye İslam Devleti (bizde IŞID ya da DAEŞ) son birkaç yıldır İslam coğrafyasına kâbus gibi çöken bir örgüt. Nereden çıktığı, ne amaçladığı, insan kaynağının komuta kademesinin kimlerden oluştuğu konularında binlerce teori vardır ama biz bu konuyu erteleyeceğiz. Burada kısaca batı kültürünün ve/veya kaos planlayıcılarının hiçbir ismi boş yere takmadığından hareketle ISIS kelimesini irdeleyelim.

Karmaşık Mısır kültünde fazlaca detaya girmeden; Isis, milattan sonraki yüzyıllarda Yunan ve Roma dünyasına gidip birçok dişi tanrıyı kendi kişiliğinde toplayan Mısır tanrıçasıdır. Kral tanrı kural koyucu Osiris’in kız kardeşi ve karısı olan Isis, Horus’un   da annesidir.
Mitolojiye göre insanlar Osiris’i severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth onun bu başarısını kıskanır. Seth Osiris’ten kurtulmak için bir plan yapar. Kardeşinin ölçülerine uygun bir tabut yaptırır. Bir şölen düzenler ve Osiris’i de o şölene davet eder. Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e uyar. Bunun üzerine Seth hemen tabutun kapağını kapatır ve Osiris’in içinde olduğu tabutu Nil’e atar. Osiris’in kız kardeşi/karısı Isis kocasını aramaya başlar. Sonunda tabutunu bulur ve onu da alıp Mısır’a döner. Cenaze töreni yapmak için tabutu bir bataklığa saklar. Seth avdan dönerken tabutu bulur ve çok sinirlenir. Osiris’in vücudunu tabuttan çıkarıp parçalara böler ve Mısır’ın çeşitli yerlerine dağıtır. Isis bu parçaları teker teker bulur. Bir parçası eksiktir. Buna rağmen sihir ve büyü gücünü kullanarak dağılmış parçalarından Osiris’i canlandırır. Isis ve Osiris’in Horus adında bir çocukları olur. Horus büyüyünce Seth’e savaş açar. Bu savaşın sonuçları çeşitli şekillerde anlatılmakta. Bu savaşın sonucunda Osiris – yer altı dünyasının kralı, Horus yaşamın kralı, Seth ise şeytanlık ve kötülüğün kralı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Nihayet Horus babasının öcünü alır. Set’i yener ve onu Sahra’ya gönderir.
Mısır mitolojisinde bu hikâyenin çok değişik versiyonları bulunmaktadır. Biz kısa olanla kafa karıştırmadan gidelim ve bu hikâyeyi günümüz Ortadoğu’suna yani ISİS/IŞİD’ın hüküm sürmeye çalıştığı topraklara uyarlayalım.
Mitolojiye göre insanlar (Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda) Osiris’i (Osmanlı Devletini) severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth (Düşmanı İngiltere ve Haçlılar koalisyonu) onun bu başarısını kıskanır. Seth (İngiltere) Osiris’ten (Osmanlıdan) kurtulmak için bir plan yapar.
Kardeşinin (Osmanlının) ölçülerine uygun bir tabut (T.C. devletinin şimdiki sınırları) yaptırır. Bir şölen (I. Dünya savaşı) düzenler ve Osiris’i de (Osmanlı Devleti’ni) o şölene davet eder.
Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak (100 senelik Misakı Milli sınırları) bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e (Osmanlı Devleti’ne) uyar. Bunun üzerine Seth (İngiltere) hemen tabutun kapağını kapatır (Osmanlının alfabesi değiştirip tarihini unutturur) ve Osiris’in (Osmanlının) içinde olduğu tabutu Nil nehrine (3 tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyaya) atar.
Osiris’in karısı ISİS (II. Dünya savaşı sonrası ABD) kocasını aramaya başlar. Sonunda tabutunu bulur ve onu da alıp Mısır’a döner. Cenaze töreni yapmak için tabutu bir bataklığa saklar (Rusya’nın çökmesini bekler). Seth (İngiltere) avdan dönerken tabutu bulur ve çok sinirlenir.
Osiris’in (Osmanlının) vücudunu tabuttan çıkarıp  parçalara böler (1960 darbesi ve sonrasında ki sağ/sol Türk/Kürt Laik/Dindar kutuplaşmaları) ve Mısır’ın (Türkiye’nin) çeşitli yerlerine dağıtır. ISİS bu parçaları teker teker bulur (parçalanmış İslam coğrafyasının her tarafında pıtırcık gibi bitiveren IŞID/ISİS’cıklar). Bir parçası eksiktir. (Ruhu)  Buna rağmen ISIS sihir ve büyü gücünü (CIA) kullanarak (Nurlu bir ruh kullanmaya çalışır) dağılmış parçalarından Osiris’i canlandırır. (Amacı zaten hep budur. Eski düzenin sahibi İngiltere’ye karşı yanında birisini bulmak)

ŞİMDİ GELECEĞİN HİKÂYESİ
Hikâyenin buradan sonrası gelecekte geçecek. Zaten savaşta bunun üzerine. 100 yıl tabutta kalan Osiris/Osmanlı akıllanmıştır, her ne kadar Seth’den (İngiltere) nefret etse de ISIS’den (ABD’den) de artık soğumuştur. Çünkü yokluğunda yaptığı büyülerle (ABD’nin soğuk savaş dönemi ve sonrası kirli savaşları) memleketinde (İslam coğrafyasında) çok büyük acılar yaşatmıştır. Amacına ulaşabilmek için bütün şeytani yöntemleri kullanarak Seth’in (İngiltere’nin) bir kopyası olmuştur. ISIS (ABD) ve Osiris’in (Türkiye’nin) Horus adında bir çocukları olur (olacak). Horus (Ortadoğu’da kurulacak yeni ülke) büyüyünce Seth’e (İngiltere’ye) savaş açar (açacak).
Bu savaşın sonuçları çeşitli şekillerde anlatılmaktadır. Bu savaşın sonucunda ISIS – yer altı dünyasının kralı, (CIA ile dünyayı kontrol etmeye çalışan); Horus yaşamın kralı (bölgede insanları öldürmeye değil, yaşatmaya çalışan Yeni Türkiye); Seth ise şeytanlık ve kötülüğün kralı (ya da Majesteleri/Kraliçesi) olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Nihayet Horus (Yeni Türkiye) babasının (Osmanlı devletinin) öcünü alır. Set’i yener ve onu Sahra’ya (Kuzey ve Orta Afrika’ya) gönderir.
Mitolojik hikâyemiz burada biter. Yeni doğacak çocuğun ruhunun ISIS’e mi Osiris’e mi benzeyeceğini bilmiyoruz. Ama hikâyenin sonunda yüzyıldır ortalarda görünmeyen Dede Korkut ortaya çıkıp yeni bir hamleyle hikâyenin sonunu değiştirirse şaşırmayın.
Mısır mitolojisindeki ve günümüz dünyasındaki ISIS

Mısır mitolojisindeki ve günümüz dünyasındaki Seth

Ve günümüz dünyasındaki Osiris ve Horus

Holywood ve DAEŞ/ISIS
4 Mart 2016 tarihinde ABD Netflix kanalında tamamı gösterime giren ‘House of Cards’ dizisinin 4 sezonunun son bölümünde IŞID’ın nasıl anlatıldığını görelim;

Aşağıda dizinin 4. sezonunun son bölümünde yakalanarak Guantanama’ya gönderilmiş IŞID komutanlarından (tabii ki dizide IŞID yerine başka bir isim kullanılmış) biri ile Amerikan başkanının eşi arasında geçen konuşmanın bir bölümünü tercüme ederek veriyoruz;
IŞID komutanı: Bence sizin istediğiniz beni küçük düşürmek.First Lady:  Güzelce giydirilip yemek teklifi yapıldı.  Bu nasıl küçük düşürmek oluyor?IŞID komutanı: Bir kadının karşısına oturtuldum.First Lady: Görüntüyü korumaya çalışmanız gerekmez. Siz ve kardeşiniz kökten dinci değilsiniz, Suriye’li de değilsiniz.IŞID komutanı: Bu bilgileri size CIA’mi veriyor?
First Lady: Siz Iraklısınız. Gerçek adınız Al Awad. 2000 yılında Baas partisine katıldınız. 2001 ve 2001 de Bayındırlık bakanı yardımcısıydınız.IŞID komutanı: İstediğinizi söyleyin. Kardeşlerim bunu yadsıyacak. Kendinizden başka kimseyi ikna edemeyeceksiniz.First Lady: Biz Baascıları sürünce siz bürokratlıktan radikalliğe geçtiniz. Ama sen eğitimli birisin Yusuf ve ne İslam ne de Hilafet umurunda değil. Bunu sadece askerleri radikalize etmek için kullanıyorsun.IŞID komutanı: Tıpkı sizin demokrasi ve özgürlüğü kullandığınız gibi.First Lady: Yani birbirimizi anlıyoruz.
(…)
IŞID komutanı: ABD hükümeti Halifeliği hiçbir zaman tanımaz.First Lady: Tabii ki hayır. Ama Baasçıları tekrar hükümete entegre edebiliriz.IŞID komutanı: Ne hükümeti? Irak’ta hükümet filan yok. Irak diye birşey yok. Bağdat var. Şii, Sünni, Kürt. Suriye’de aynı durumda.First Lady: Biz sizi kovalamadan önce düzen vardı. Biz teokrasiyi destekleyemeyiz ama orduyu tekrar başa geçirebiliriz.IŞID komutanı: Silah altına aldığımız onca askeri ne yapacağız? Laik bir hükümeti kabul etmezler.
First Lady: Onları konrtol altında tutun. Gerekirse güç kullanarak.IŞID komutanı: Silahlarımızı bizim için silah taşıyan adamlara mı doğrultalım?First Lady: Tekrar gücü ele geçirecekseniz ne farkeder ki?
IŞID komutanı: Eğer niyetiniz buysa niye açıktan bunu söylemediniz?
First Lady: Çünkü bütün bunların kapalı kapılar ardında yapılması gerekiyor. ICO’nun (IŞID’ın dizide ki adı) etkisiz hale getirildiği izleniminin verilmesi gerekiyor.
(…)
First Lady: Bize niye güvenmediğinizi anlıyoruz ama alternatif ne? Bu insanlar ölürse topyekün saldırı için bize mazeret çıkmış olacak.  (Dizide IŞID’In kaçırdığı ve kafalarını kesmekle tehdit ettiği ABD vatandaşlarına binaen)IŞID komutanı:  Yıllar sürecek ama bizi tamamen bitiremeyeceksiniz.
First Lady: Tamamen değil belki ama önemsiz hale getirecek kadar. Ya da biz sessizce birlikte çalışırız. ICO (IŞID) yavaşça solar gider, siz ve generalleriniz kontrolü ele alırsınız.

One comment

Comments are closed.