PLANDEMİ VE KOMÜNİST BOYUN EĞDİRME SANATI

Ömer Kayani

Kore savaşında Çinlilere esir düşen Amerikan askerleriyle ülkelerine döndüklerinde görüşülerek bir araştırma yapılır.

Sene 1957’dir.

Çalışmanın başında Amerikan Hava Kuvvetleri bünyesinde çalışan  sosyolog “Albert D. Biderman” bulunmaktadır.

Bu araştırmada, esir düşen Amerikalı askerlere yapılan psikolojik / fiziki işkence, boyun eğdirme ve beyin yıkama taktikleri incelenir.

ÇİN İŞKENCESİ

Biderman’ın araştırmasına göre Çinliler esir düşen Amerikan askerlerine “beyin yıkama” olarak adlandırılan, uykusuz bırakma, soğukta / stres altında ve zorlu pozisyonlarda uzun süreli tutma benzeri işkenceler uygulayarak bu esirlerden, Kore savaşı sırasında “biyolojik silahlar kullanarak” katliamlar yaptıkları itiraflarını almak için uğraşmışlar ve almışlardır. 

Biderman’ın konuyla ilgili 1957 yılı makalesi “Komünistlerin Hava Kuvvetleri savaş esirlerinden sahte itiraflar alma girişimleri” (Communist Attempts to Elicit False Confessions From Air Force Prisoners of War) başlığını taşımaktadır ve uygulanan baskı ve işkencenin metodolojisini anlatan detaylı bir çizelge yapılmıştır.

Yani Amerikalılar, Çinlilerin bu “başarılı” metodolojilerini dikkatlice çalışarak bir sistematik haline getirmişler ve muhtemelen daha da ileriye götürmüşlerdir.

Irak’ın “Ebu Gureyb” hapishanelerinde yapıldığı resimleri ve kanıtlarıyla ortaya saçılan işkence ve aşağılama fotoğraflarının herkesin hala hafızalarında olduğundan eminiz.

AMERİKAN İŞKENCESİ

Biderman’ın çalışmasıyla elde edilen bulgulardan ders alınarak bir program hazırlandığı ve Amerikan ordu personelinin düşman kuvvetlere esir düşmeleri durumunda “baskıya direnme ve hayatta kalma” eğitimini buna göre aldığı bilinmektedir.

Nitekim, 2 Temmuz 2008 günü “The New York Times” gazetesi bombayı patlatır.

2002 yılında Guantanamo’ya gelen Amerikan ordu eğitmenlerinin, Afganistan’dan getirilmiş Müslüman savaş esirlerine “sorgulama” adı altında uyguladıkları işkencelerin  Biderman’ın 1957 “Çin Komünistleri “ sorgulama metodolojisinden doğrudan kopyalanan bu çizelgeye dayandığı ortaya çıkmıştır.  

Biderman’ın 1957 yılında yazdığı makalesinde Çinlilerin esirlere uyguladığı işkence yöntemlerinde dikkati çeken en önemli metodlar şöyledir:

  • Uzun süreli küçük rahatsızlıklara maruz bırakmak
  • Yarı aç bırakmak
  • Yaralıların bu zayıf ruh halinin sömürülmesi
  • Kirli ve mikroplu ortamlarda tutmak

Esir, bu uygulamalara uzun süre maruz bırakılarak “direnmesi için gereken akli ve fiziki kapasitesi” kırılmakta sorgucunun insafına bağımlı hale gelerek bir nevi sahibine bağımlı bir “hayvan sınıfına” indirgenmektedir. 

Herhalde sözü nereye getirmek istediğimiz anlamışsınızdır.

KOVID 19 İŞKENCESİ

Bugün tüm dünyada insanoğlu üzerinde uygulanan metodoloji de tam olarak budur.

  • İnsanlar izole edilerek çok uzun bir süredir rahatsız edilmekte,
  • Tedarik zincirleri koparılarak/ işyerleri kapatılarak yarı açlığa mahkum edilmekte,
  • Hasta olmayanlar bile sahte testlerle, ağır ilaçlar ve aşılarla entübe edilmekte yani yaralanmakta,
  • Mikroplu ortamlarda bulunduklarına  ikna edilerek TV’lerden kendilerine emirler yağdıran sorgucularına, sokaklarda komünist davranışlı devlet memurlarının aşağılayıcı tavırlarına maruz kalarak söz dinleyen hayvanlar seviyesine indirgenmektedirler.

Neyse ki “internet denen ufaklık” komünizme meyilli devlet görevlilerinin/sistemlerin dengesini bozarak sadece yalanların değil gerçeklerin de ışık hızıyla yayılabilmesini  sağlamaktadır. 

İşte Biderman’ın çalışmasında ortaya çıkardığı “Komünist işkence metodları” ile sözde “Kovid 19” hastalığını yenmek için uygulanan metodların karşılaştırmasını çıkaranların bulguları:

Etrafımızda konuştuğumuz genç yaşlı herkesin en ufak bir düşmede bir yerleri kırılıyor, hareketsizlikten insanların vücutlarının direnci iflas etmiş durumda, ruhlarında açılan gedikleri ve kırılan umutlarını hiç konu etmiyoruz bile.

Tüm dünyada intihar edenlerin istatistiklerini tutmak güçleşti.

Toplumlarda umutsuzluk ve çaresizlik had safhada.

Ve tüm bunlar yaşanırken komünist Çin devletinin son müjdesi medyaya düştü.

“Çin anal Covid-19 testi uygulamasını genişletiyor.”

Bu harika haberi, sizin için bütün gece uykusuz kalıp tercüme ettiğimiz “toplumlara boyun eğdirme” metodolojisinin hangi bölümüne yerleştireceğinizi size bırakalım.