Bu kimdir? Bu nedir?

GÜMRÜK
Yahudi asıllı bir Rus, İsrail’e göç için izin alır.
Çıkışta Rus Gümrükçü elbiselerin arasında büyükçe bir Lenin büstü bulunca sorar:
– Bu nedir?
Yahudi:
– “Bu nedir?” sorusu yanlıştır yoldaş!… “Bu kimdir?” demeniz gerekirdi!. Bu Lenin’dir, sosyalizmin temellerini atan, Rus Halkı’na iyilikler getirendir. Ben de bunu bereketli günlerin anısı diye yanıma aldım…
Etkilenmiştir Rus görevli.
– Tamam, geçebilirsiniz!…
Tel Aviv Havaalanı’nda gümrük memuru büstü görür ve sorar:
– Bu nedir?…
Yahudi:
– “Bu nedir?” sorusu yanlıştır efendim! “Bu kimdir?” demenizi beklerdim!… Bu Lenin’dir. Bu deli cani yüzünden Rusya’yı terk etmek zorunda kaldım! Yanıma aldım ki, her gün ona bakıp bakıp lanet okuyayım!…
Etkilenmiştir İsrailli görevli:
– Tamam, geçebilirsiniz!…

Adam evine gelir, büstü büfenin üstüne koyar. Vatana gelişi nedeniyle de akrabalarına ziyafetler verir.
Yeğenlerden biri sorar:
– Bu kimdir?…
Yahudi:
– “Bu kimdir?” sorusu yanlıştır evlat! “Bu nedir?” diye sorman gerekirdi!…
Bu tamamı tamamına oniki kilo, yirmidört ayar altındır, hem de vergisiz ve gümrüksüz !…
Sözün özü: Siyaset, aynı şeyi halkına göre farklı anlatarak inandırmaktır