Artık açıktan ortak manşetlerle çıkıyorlar…

18 ŞUBAT 2016

16 ŞUBAT 2016

Hayatları boyunca altın nesil olarak yetiştiklerini sanarak hayatlarını tüketmiş, bütün olabildikleri büyük bir oyunda küçük ama kendi milletine ve ümmete karşı etkili birer takoz olmaktan ileri gidememiş zavallılara ithaf olunur…