Kosova’yı not edin demiştik. Bizi dinlemiş miydiniz?

12 Aralık tarihli‘Kosova’yo not edin’başlıklı analizimizde şöyle demiştik.
‘IŞID tehdit etmiş, AB adına Sırbistan uyarmış, birde üstüne para spekülatörü ve Kadife devrimlerin babası George Soros Kosova’nın en büyük garantörü Arnavutluk’a gitmiş. Şimdi Kosova karışmasın da neresi karışsın. Onu da Makedonya takip edecek gibi…’

Ve bugün medyada yer alan haberler:

Kosova ve Sırbistan arasında 25 Ağustos’ta imzalanan ve Kosova’da Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını, ayrıca Karadağ-Kosova sınırının yeniden düzenlenmesini öngören anlaşmaya karşı çıkan muhalefet, eylül ayından beri meclis çalışmalarını boykot ediyor.Kosova’nın bu anlaşmadan çekilmesini isteyen muhalefet milletvekilleri, meclis genel kurulunda iktidar sıralarına birçok kez gaz bombası atarak oturumları sonlandırdı. Mecliste yaşanan şiddet olayları nedeniyle birçok muhalefet milletvekilini gözaltına alınmıştı.
Sitemizde yaptığımız birçok analizde,özellikle Papa’nın sözlerine de atıfta bulunarak, 3 Dünya savaşının parça parça yaşandığını belirtmiştik. Eğer Kosova, Makedonya ve Bosna Avrupa’nın bütün etnik kilidini elinde tutan ülkeler. 1. Dünya savaşı nasıl başlamıştı hatırlayalım:
Avusturya-Macaristan veliahtı Arşidük Ferdinand’ın Saraybosna’da öldürülmesi, I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden oldu (28 Haziran 1914). Avusturya, bu suikastten Sırbistan’ı sorumlu tuttu ve 23 Temmuzda bir ültimatom vererek kabul edilmesi çok güç bazı şartların hemen yerine getirilmesini istedi. Sırbistan hemen hemen bütün isteklere boyun eğdiğini bildirdiği hâlde Avusturya hükûmeti, işi daha ileri götürerek Sırbistan ile ilişkilerini kesti (25 Temmuz). Çok geçmeden de Sırbistan’a savaş ilan etti (28 Temmuz). Bu tarihten sonra, devletleri birbirinden ayıran antlaşmalar yüzünden savaş kısa zamanda yaygınlaştı. Önceleri Almanlar, savaşın Avusturya ile Sırbistan arasında sınırlandırılması tezini ortaya attılarsa da öteki devletler açıkça Avusturya-Macaristan lehine olan bu görüşü kabul etmediler; çeşitli ara bulma teşebbüsleri de sonuç vermedi. Rusya ile Avusturya’nın seferberlik ilanından sonra Almanya, 1 Ağustosta Rusya’ya, 3 Ağustosta da Fransa’ya savaş açtı. Alman kıtalarının Belçika’yı işgali üzerine de İngiltere, Almanya’ya savaş ilan etti (4 Ağustos). Böylece 1. Dünya Savaşı başlamış ve genişlemiş oldu.
12 Aralık tarihli‘Kosova’yo not edin’başlıklı analizimizde ziyaret ettiği ülkelerde krizler ve savaşlar çıkaran küresel sermayenin tetikçisi George Soros’un da Kosova’yı ziyaretini konu etmiştik.

Bosna’nın yeniden inşasında niye yavaş davranıldığı sorusuna bazı Boşnakların ‘nasıl olsa yakında tekrar savaş çıkacak, ne gerek var’ yaklaşımını gerçekten anlamlı buluyoruz. Bu bağlamda Kosova’yı ve Balkanları zor günler bekliyor…