Küreselciler bütün adamlarını sokağa döküyorlar…

Stiglitz, Çin ekonomisinin iç talep eksenli bir gelişme çizgisine girdiği ve etkilenebileceği alanlarda talebi artıracak hükümet projelerini kullanabileceği için (olası zararlar karşısında) ekonomisini yönetme yeteneğine daha fazla sahip olduğunu söyledi. Stiglitz, Çin’in ticaret politikalarını değiştirse bile, bunun makroekonominin bir sonucu olarak ortaya çıkan Washington’un ticaret açıkları konusundaki sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını ve ABD’nin diğer ülkelerle verdiği açıkların daha da artacağını söyledi. Stiglitz, ABD hükümetinin düşük maliyetli ithalata çok bağımlı hale geldiği için yapabileceği şeyin çok kısıtlı olduğunu belirtti. Stiglitz “Örneğin, Çin’den gelen tekstil ve hazır giyim ürünlerine uygulanan tarifeler artarsa, ABD’de yaşam maliyeti artacaktır, FED bunun etkisi ile ekonomiyi yavaşlatacak ve işsizliğin armasına neden olabilecek bir faiz artışına gidecektir” dedi.Stiglitz, Çin’in ılımlı, temkinli ancak kararlı ve cesur bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyleyerek “Çin uluslararası hukuk ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ABD ile olan ticaret gerilimlerini çözmek için çalışmalıdır” dedi. Elinde bulundurduğu ABD hazine bonolarını satmanın Çin için rasyonel bir seçenek olmayacağını vurgulayan Stiglitz, bu davranışın ABD doları kuru üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını ve ABD hazine bonosunun değerini düşüreceğini söyledi.

https://www.yenisafak.com

Küreselleşmenin önündeki en büyük engel olan Trump’ın uygulamaya soktuğu gümrük duvarlarının yükselmesini durdurabilmek için Küreselciler ceplerindeki herkesi ortalığa saçacaklardır.

İzleyin…