Demek paşa paşa dinlememişler…

16 Ocak 2017, Medyamızın büyük analistleri işbaşında:

Ve yaklaşık 40 gün sonra 25 Şubat 2017.  Yine aynı komutanla ilgili haber:

İlk iki haberi yapan gazetelerin haberi veriş şekillerine bakınca:  

a)  Amerikalı Generaller çok dangalaklar,  terör dersini anlamamışlar,

b) Paşa paşa dinlememişler,

c) Bizim basınımız gördüğünü anlayıp analiz yapabilmekten aciz,

d) Dangalaklığın dozunu kaçırmışlar,

d) Hiçbiri

e) Hepsi

Yorumu size kalmış…