Türk dizilerinin başarısı ABD’ye dert olmuştu. Arşivinizde bulunsun…

Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya geniş bir coğrafyada fenomen haline gelen Türk dizilerinin başarısı, akademisyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor.Indiana Üniversitesince düzenlenen bir konferanstasunum yapan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. B. Senem Çevik, Türk dizilerinin uluslararası başarısının, Türkiye’nin ülke imajına ve yumuşak gücüne katkı sunarak özellikle ele aldığı temalar açısından kadın izleyiciler üzerinde önemli etkiler yaptığını belirtti. Çevik’e göre Türk dizileri, bilhassa Ortadoğu’daki etkisi değerlendirildiğinde, toplumda yeni sosyal normlar ve kültür kodlar ortaya koyuyor.
Türk dizilerinin etkisini bir dönemin Amerikan yapımlarının popüler kültür üretimi üzerindeki etkisine benzeten Çevik, ‘Türk dizileri romantizm, kadının eğitimi, özgürleşmesi ve en önemlisi de aile temalarını ele alıyor’ dedi.
Bu özelliklerin Türk dizilerini Ortadoğu’da çekici kıldığı kadar toplumsal bir tehdit unsuru olarak görülmesine de sebep olduğunu söyleyen Çevik, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün Türk dizileri ile ilgili verilerini de paylaştı.Çevik, dizilerin kadına yönelik şiddet gibi kimi zaman riskli konuları ele alarak geleneksel ile modern arasındaki dengeyi sağladığını belirtti.
‘Özgürleşen kadın imajı çekici geliyor’
Türk dizileri son dönemde Latin Amerika’da bilhassa Arjantin, Şili ve Uruguay’da ulaştığı yüksek izlenme oranlarıyla bu bölgede Türkiye’yi gündem maddesi yaptı.
Dizilerin bu denli başarılı olması akademik çevrelerde yeni Osmanlıcılık tartışmalarını tetiklerken Çevik, bu tartışmaların gerçekle bağdaşmadığını, tarihi figürlerden ilham alan dizilerin dahi temelde romantizm ve kadın özgürleşmesi konularını işlediğini vurguladı.
Kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine değinen Sanem Çevik,  ‘Televizyonculuk sektörünün bir başarısı olan diziler, ülkelerin dış dünyalara açılan kapıları olabilir. Bu nedenle Türkiye’nin de dizi sektörüne bir kamu diplomasisi aracı olarak bakması hem bu alanı geliştirecek, hem de Türkiye’nin vermek istediği soyut mesajları her eve ulaştırabilecektir’ şeklinde konuştu.
Yabancı akademisyenlerin büyük ilgi gösterdiği sempozyumda Türkiye’nin Ortadoğu’da en fazla popülarite yakalamış dizilerinin içerikleri analiz edildi. Arjantin’de yakın zamanda   ‘Las Mil y Una Noches’ ismiyle yayına giren ve büyük ivme yakalayan ‘Binbir Gece’ dizisi, Türkiye’de üretilen dizilerin her bölgeye hitap edebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Türk dizileri, dünyada 75’ten fazla ülkede birçok dilde yayınlanıyor.