One comment

  1. Kapitalizm,insanların cinsel zevklerle uyuşturulması,dünyanın yavaşça ve küçücük parçalar haline getirileceği ve dolardan ki tek göz,tek dünya devletinin dünyaya hakim olacağı anlatılmak isteniyor, ama başaramayacaklar zira TEK olan ALLAH’ı hiç hesaba katmıyorlar teklik ALLAH’a mahsustur !

Comments are closed.