Müslümanız, sizin gibi olmayacağız…

‘Kafası kesilen darbeci asker haberi meğer yalanmış… Tüh… Ama bundan sonra haçlı köpeği tüm darbecilerin, Fetocu’ların, din ve millet düşmanı Kemalistlerin, solcuların, ırkçı Türkçü ve Kürtçü faşistlerin, masonların kafaları birer birer kesilmeli. Ey millet artık ıskalamayın. Yeter bunca hakaret düşmanlık kin ve hainlik”demek isterdim ama demiyorum; demeyeceğim.
Neden mi?
Çünkü ben onurlu, şerefli bir müslümanım. Müslüman olmanın izzeti ve haysiyetinin bana insanlık düzeyi kazandırdığının farkındayım. Bu düzey beni zalimlerden, düşkünlerden, insanlık düşmanlarından ayıran temel bir farklılıktır.Bir şeyin daha farkındayım; düşmanlarımız gerçekten çok seviyesiz, çok alçak ve kalleş…
Bakın biz Müslümanlar kimsenin inancına, yaşam tarzına, diline, kıyafetine, ibadetine, içkisine, barına, meyhanesine dokunmadık. Kimseye işkence etmedik, öldürmedik, evlerini bombalamadık, çocuklarını parçalamadık, kadınlarına tecavüz etmedik, mallarını çalmadık. Ama bütün bunları onyıllardır bize yapanlar, kendi alçaklıklarını biz yapmışız gibi sunarak bize düşmanlık yapıyor, her fırsatta her tür acımasız muameleyi bize reva görüyor…
12 Eylül yasaları değişiyor, işkence ortadan kalkıyor, demokratik standartlar gelişiyor, milli gelir artıyor, sosyal politikalarla fakir fukaraya oligarşinin şimdiye kadar çaldıklarından pay aktarılıyor. Ama solcular, hem de bu ülkeyi onyıllardır soyan koç gibi hırsız oligarkların kucağında oturup, bize düşman oluyor!  Kürt inkarı bitiyor asimilasyona son veriliyor. Kürtçeye, Kürt kimliğine özgürlük geliyor, olağanüstü hal kalkıyor, barış ve adalet geliyor. Ama Kürt faşistleri hem de beyaz Türklerin kucağında bize düşman oluyor!
Bu ülkenin, vatanın, devletin, milletin itibarı artıyor, bayrağımız tüm dünyada onurun ve mazlumlara sahip çıkma şerefinin sembolüne dönüşüyor.  Milli birlik ve bütünlük tesis ediliyor, Türk kimliği ırkçı seküler marjinallikten çıkıp tekrar doğal tarihsel prestijine kavuşuyor ama Türkçüler bize düşman oluyor…
Modern Türkiye hedefi gerçekleşiyor, muasır medeniyetler seviyesine geliniyor, nüfus kentleşiyor, eğitim düzeyi artıyor, dindar muhafazakar kitleler bu modernleşme sürecine katılıyor ama kemalistler bize düşman oluyor!
Alevilik, gizli, saklanan bir kimlik olmaktan çıkıyor, ders kitaplarına bile giriyor, cemevleri açılıyor, Alevilere dönük önyargı ve ötekileştirme politikalarına son veriliyor, üstelik bunu Sünniler yapıyor ama Aleviler de bize düşman oluyor…
Her biri kendilerine islamcılar tarafından inanılmaz baskı, zulüm, haksızlık ve kabus yaşatıldığını iddia ediyor. Önüne gelen İslam’a,  İslamcılara küfrediyor, hakaret ediyor, suçluyor. Fırsatını bulsalar Suriye’de yaptıklarını bize yapacak olanlar, bunca olumlu adıma rağmen evhamları ve fobileri ile hala bize kin kusuyor!
Biz Müslümanlar kimsenin günah keçisi veya şamar oğlanı değiliz. Yapılan bunca olumlu işi de inancımız imanımız değerlerimiz gereği yaptık kimseye şirin görünme derdimiz de yok. Bize düşmanlık yapanlar aynen devam edebilirler bu onların seviyesini ve çürümüşlüğünü gösterir.
Ama kimse şunu unutmasın: Bu son darbe teşebbüsü ve öncesindeki Sorosçu, Rafızi-sol-Kemalist Gezi Çapulculuğu, 6-8 Ekim Kürtçü faşist barbarlığı dahil onca kin ve düşmanlıklara nasıl papuç bırakmadıysak, milyonların o erdemli sağduyulu duruşunu nasıl bize düşmanlık yapanlara yöneltip onları kan deryasında boğmadıysak, bu bizim Allah’a ve ahirete olan inancımızın gereğidir. Biz düşmana benzemenin şeytana uymak olduğunu iyi biliriz.
Biz, savaşın ve isyanın ahlakına sahibiz.
Biz, insanlığın kadim değerlerinin nöbetçisiyiz.
Yani korkmayın ey kafirler, müşrikler, dönmeler, Kemalistler, solcular, faşistler, Türkçüler, Kürtçüler, liboşlar, Rafıziler, homoseksüeller, ayyaşlar, fahişeler, dinsizler…
Biz asla kafalarınızı kesmeyeceğiz.
Çünkü ‘biz’, siz değiliz.
Çünkü biz müslümanız ve asla sizin gibi olmayacağız.
Çok istiyorsunuz size benzememizi farkındayız ama bunu hiçbir zaman başaramayacaksınız!
Biz, daima Müslüman kalacağız ve bunun ne demek olduğunu siz hiç bir zaman anlayamayacaksınız!’