Darbenin ezoterik kodları…

İki gün önce 25 Temmuz idi yani ISIS’in (Daeş’in İngilizce söylenişi ve Mısır tanrıçası)  çocuğu Horus’un doğum günü. Darbeciler başarılı olsa idi o gün muhtemelen Türkiye’de yeni devletin ilan ediliş günü olabilirdi. Mısır mitolojisinden bahsediyoruz. Açıklayalım;
Mısır mitolojisi tanrılarından Seth’in (Karanlıklar, kötülükler ve kaos tanrısı) doğum günü 16 Temmuz ve ISIS’in doğum günü 17 Temmuz’dur.
Darbecilerin darbeye başlama tarihi ne idi. 15 Temmuz gecesi saat 03.00 civarı yani 16 Temmuz. Deşifre olduklarını anlayınca erkene almak zorunda kalmışlardı. 16 Temmuz yani karanlıklar /kötülüklerin tanrısı Seth’in doğum gününde darbe yapacaklardı.
Peki 17 Temmuz tarihi ne? ISIS’in (DAEŞ) doğum günü.
Peki 2 gün önce yani 25 Temmuz’da kim doğdu. ‘HORUS’. (Bu tarih aynı zamanda Nil’in yükselmesi festivalidir)
Anlamadınız mı?
O zaman 2015 yılının Mayıs ayında yazdığımız“İngilizcesi ISIS olan Daeş Mısır mitolojisinde kimdir?”başlıklı köşe yazımızdan tekrar alıntılıyalım.
————————————————————————————————————————————
Karmaşık Mısır kültünde fazlaca detaya girmeden; Isis, milattan sonraki yüzyıllarda Yunan ve Roma dünyasına gidip birçok dişi tanrıyı kendi kişiliğinde toplayan Mısır tanrıçasıdır. Kral tanrı kural koyucu Osiris’in kız kardeşi ve karısı olan Isis, Horus’un  da annesidir.

Mitolojiye göre insanlar Osiris’i severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth onun bu başarısını kıskanır. Seth Osiris’ten kurtulmak için bir plan yapar. Kardeşinin ölçülerine uygun bir tabut yaptırır. Bir şölen düzenler ve Osiris’i de o şölene davet eder. Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e uyar. Bunun üzerine Seth hemen tabutun kapağını kapatır ve Osiris’in içinde olduğu tabutu Nil’e atar. Osiris’in kız kardeşi/karısı Isis kocasını aramaya başlar. Sonunda tabutunu bulur ve onu da alıp Mısır’a döner. Cenaze töreni yapmak için tabutu bir bataklığa saklar. Seth avdan dönerken tabutu bulur ve çok sinirlenir. Osiris’in vücudunu tabuttan çıkarıp parçalara böler ve Mısır’ın çeşitli yerlerine dağıtır. Isis bu parçaları teker teker bulur. Bir parçası eksiktir. Buna rağmen sihir ve büyü gücünü kullanarak dağılmış parçalarından Osiris’i canlandırır. Isis ve Osiris’in Horus adında bir çocukları olur. Horus büyüyünce Seth’e savaş açar. Bu savaşın sonuçları çeşitli şekillerde anlatılmakta. Bu savaşın sonucunda Osiris – yer altı dünyasının kralı, Horus yaşamın kralı, Seth ise şeytanlık ve kötülüğün kralı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Nihayet Horus babasının öcünü alır. Set’i yener ve onu Sahra’ya gönderir.

Mısır mitolojisinde bu hikâyenin çok değişik versiyonları bulunmaktadır. Biz kısa olanla kafa karıştırmadan gidelim ve bu hikâyeyi günümüz Ortadoğu’suna yani ISİS/IŞİD’ın hüküm sürmeye çalıştığı topraklara uyarlayalım.
Mitolojiye göre insanlar (Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda) Osiris’i (Osmanlı Devletini) severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth (Düşmanı İngiltere ve Haçlılar koalisyonu) onun bu başarısını kıskanır. Seth (İngiltere) Osiris’ten (Osmanlıdan) kurtulmak için bir plan yapar.
Kardeşinin (Osmanlının) ölçülerine uygun bir tabut (T.C. devletinin şimdiki sınırları) yaptırır. Bir şölen (I. Dünya savaşı) düzenler ve Osiris’i de (Osmanlı Devleti’ni) o şölene davet eder.
Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak (100 senelik Misakı Milli sınırları) bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e (Osmanlı Devleti’ne) uyar. Bunun üzerine Seth (İngiltere) hemen tabutun kapağını kapatır (Osmanlının alfabesi değiştirip tarihini unutturur) ve Osiris’in (Osmanlının) içinde olduğu tabutu Nil nehrine (3 tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyaya) atar.
Osiris’in karısı ISİS (II. Dünya savaşı sonrası ABD) kocasını aramaya başlar. Sonunda tabutunu bulur ve onu da alıp Mısır’a döner. Cenaze töreni yapmak için tabutu bir bataklığa saklar (Rusya’nın çökmesini bekler). Seth (İngiltere) avdan dönerken tabutu bulur ve çok sinirlenir.
Osiris’in (Osmanlının) vücudunu tabuttan çıkarıp  parçalara böler (1960 darbesi ve sonrasında ki sağ/sol Türk/Kürt Laik/Dindar kutuplaşmaları) ve Mısır’ın (Türkiye’nin) çeşitli yerlerine dağıtır. ISİS bu parçaları teker teker bulur (parçalanmış İslam coğrafyasının her tarafında pıtırcık gibi bitiveren IŞID/ISİS’cikler). Bir parçası eksiktir. (Ruhu)  Buna rağmen ISIS sihir ve büyü gücünü (CIA) kullanarak (Nurlu bir ruh kullanmaya çalışır) dağılmış parçalarından Osiris’i canlandırır. (Amacı zaten hep budur. Eski düzenin sahibi İngiltere’ye karşı yanında birisini bulmak)
ŞİMDİ GELECEĞİN HİKÂYESİ
Hikâyenin buradan sonrası gelecekte geçecek. Zaten savaşta bunun üzerine. 100 yıl tabutta kalan Osiris (Osmanlı) akıllanmıştır, her ne kadar Seth’den (İngiltere) nefret etse de ISIS’den (ABD’den) de artık soğumuştur. Çünkü yokluğunda yaptığı büyülerle (ABD’nin soğuk savaş dönemi ve sonrası kirli savaşları) memleketinde (İslam coğrafyasında) çok büyük acılar yaşatmıştır. Amacına ulaşabilmek için bütün şeytani yöntemleri kullanarak Seth’in (İngiltere’nin) bir kopyası olmuştur. ISIS (ABD) ve Osiris’in (Türkiye’nin) Horus adında bir çocukları olur (olacak). Horus (Ortadoğu’da kurulacak yeni ülke) büyüyünce Seth’e (İngiltere’ye) savaş açar (açacak).
Bu savaşın sonuçları çeşitli şekillerde anlatılmaktadır. Bu savaşın sonucunda ISIS – yer altı dünyasının kralı, (CIA ile dünyayı kontrol etmeye çalışan); Horus yaşamın kralı (bölgede insanları öldürmeye değil, yaşatmaya çalışan Yeni Türkiye); Seth ise şeytanlık ve kötülüğün kralı (ya da Majesteleri/Kraliçesi) olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Nihayet Horus (Yeni Türkiye) babasının (Osmanlı devletinin) öcünü alır. Set’i yener ve onu Sahra’ya (Kuzey ve Orta Afrika’ya) gönderir.
Mitolojik hikâyemiz burada biter. Yeni doğacak çocuğun ruhunun ISIS’e mi Osiris’e mi benzeyeceğini bilmiyoruz.Ama hikâyenin sonunda yüzyıldır ortalarda görünmeyen Dede Korkut ortaya çıkıp yeni bir hamleyle hikâyenin sonunu değiştirirse şaşırmayın.
—————————————————————————————————————–
Evet işte aynen böyle yazmıştık27 Mayıs 2016 tarihli yazımızda.
Karanlıklar, kötülükler, kaos tanrısı SETH doğum günü olan 16 Temmuz’da bu ülkeyi teslim alıp doğum günü 17 Temmuz olan ISIS’la beraber büyük bir kaostan ve kıyımdan sonra 25 Temmuz’da kendi Horus’larını (yeni Türkiye) doğuracaklardı.

Ama Mayıs ayında yayınlanan yazımızda bahsettiğimiz uzun zamandır ortada gözükmeyen Dede Korku (Türk milletinin kendisi) ortaya çıkıverdi, kaos ve kötülükten başka bir şey bilmeyenlere ruhunu teslim etmedi.

Etmeyecekte… Herşeyinizle gelin. Bu topraklarda şeytaniler hüküm süremeyecek…

Anlayamayanlara Mayıs ayından iki haber kupürü daha. İçlerine hainleri sızdırsanız da ne “Özel Kuvvetler” ne de “Hava Kuvvetleri” sizin emrinizde der gibi.
Anlayana…

Son bir not: 13-14 ve 26 Ağustos günlerine dikkat diyoruz.
www.yenisoz.com.tr